tisdag 12 augusti 2008

Vad gör man med en död igelkott?Cilla har upplyst mig om att det ligger en död igelkott i vårat garage. Vad gör man med en sån? Kan man lägga den i den bruna återvinningstunnan eller går sopbilspersonalen ut i strejk då?

Lite bakgrundsfakta om igelkottar:
"Arterna inom familjen igelkottar tillhör antagligen några av de äldsta däggdjuren. Det är känt att igelkottar existerade redan för 65 miljoner år sedan under paleocen. De äldsta individerna av underordningen Erinaceinae uppkom under oligocen och släktet Erinaceus bildades under miocen för cirka 23 miljoner år sedan."

Wikipedia

Snabbversionen:
"Gud sade: "Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter." Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott."

Första Mosebok 1:24 - 1:25

Inga kommentarer: